Жолоодлогын

Цэсний

Өнөөдрийн тухай мэдээлэл

Цаг агаар

Текст

Basic information

병원 전경1 큰 사진

 • 병원 전경1
 • 병원 전경2
  기본정보
  • 진료과목

   Ясны мэс заслын тасаг, Дотрын тасаг, Мэдрэлийн мэс засал, Анестезиологийн тасаг, Радиологийн тасаг


   • Тус эмнэлэг нь 2003 оноос үе мөч эмчлэхээр эхэлж 2009 оны 8 сард Велтөн эмнэлэг болтлоо хөгжиж орчин үеийн тоног төхөөрөмж ба эмнэлгийн мэргэжилтэнтэй болсон.
   • Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн техник ба тоног төхөөрөмж тэгээд ясны мэс заслын тасгийн мэргэжилтэнтэй хагалгааны өрөөг вирусгүй систем нэвтрүүлснээр үрэвсэлийг багасгасан юм.
   • Вэлтөн эмнэлэг нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага компани болох Johnson & Johnson болон Stryker ээс үүдэлтэй тус бүр өвдөг, түнх олон улсын үе мөчний сургалтын төвөөр тодорхойлогдсон бөгөөд гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтнүүдтэй харилцах харилцаагаардамжуулан хөгжилтэй эмнэлгийн аргыг мэдүүлэхэд хичээж байна.
   • Цус юүлэх төвийг ажиллуулж, шашины улмаас цус юүлүүлэхгүй хүсч байгаа тохиолдолд цус юүлэхгүйгээр хиймэл үений хагалгааг хийж болох системийг бүрдүүлсэн.
  • 시설현황
   Давхрын тоо : Газар доор 2 давхар~газар дээр 7 давхар
   Орны тоо : Нийт 89 ор
   Хагалгааны өрөөний тоо : Нийт 4 өрөө
   Машин зогсоол : 50 машин зогсох боломжтой
  • 특화진료
   Багаар зүсэлт хийж хиймэл үеийг хийх хагалгаа
   • Ер нь 15~20 см хэмжээтэй зүсэлт хийх хэсгийг 8~10 см хэмжээгээр багасгах
   • Хагалгааны дараа өвдөлт болон цус алдалтыг багасгах
   • Булчин болон шөрмөсийг хамгаалж эрт сэргээх боломжтой
    (Хагалгаанаас хойш 4 цагийн дараа)
   • Компьютер нэвигэйшн-ыг хэрэглэж тодорхой хагалах булчин болон шөрмөс хамгаалах бага

   зүсэлттэй хиймэл үений хагалгаа
   • Ер нь 15~20 см хэмжээтэй зүсэлт хийх хэсгийг 8~10 см хэмжээгээр багасгах
   • Хагалгааны дараа өвдөлт болон цус алдалтыг багасгах
   • Булчин болон шөрмөсийг хамгаалж эрт сэргээх боломжтой
    (Хагалгаанаас хойш 4 цагийн дараа)
   • Хотын эмнэлгүүдээс хамгийн олон ташааны ясны хагалгааг хийсэн (2009 онд)
   • Булчин болон шөрмөс хамгаалах хамгийн бага зүсэлтээр дамжуулан хагалгааны дараа мултрахыг багасгах
   • Дэлхийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн байгууллага болох Stryker-ээс хамгийн бага зүсэлттэй хиймэл үе ташааны хагалгааг хийх арга DVD-г бүтээж гадаадын мэргэжилтнүүд сургалтын материалаар ашиглаж байна.
  • 홈페이지
   http://www.wellton.co.kr
SNS
Facebook
tweeter