Жолоодлогын

Цэсний

Өнөөдрийн тухай мэдээлэл

Цаг агаар

Текст

Basic information

병원 전경1 큰 사진

 • 병원 전경1
 • 병원 전경2
 • 병원 전경3
 • 병원 전경4
  기본정보
  • 진료과목

   -


   Ионсей Барин эмнэлэг нь нугас, үений гол эмчилгээг үзүүлэхийн тулд эмнэлгийн мэргэжилтнүүд хүчээ нэгтгэн үүсгэсэн нугас, үений өвчтэй хүмүүсийн төлөө байгуулагдсан эмнэлэг юм. Ионсей барин эмнэлэг нь Ганнам ба Гансо гэсэн 2 салбартай ба эмнэлгээс гарсаны дараа тууштай анхаарсанаар нугас нуруу, үе мөчний өвчтөн үүсэхээс хамгаалж, түргэн хугацааны турш хэвийн нийгмийг бий болгохын тулд олон төрлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Орчин үеийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжөөр дамжуулан нугас нуруу, үений өвчнийг нарийн оношлож, орчин үеийн нарийн шинжилгээний аппаратуудаар дамжуулан тухайн өдрөө шинжилгээ, оношлогоо, хагалгаа, эмнэлгээс гарах боломжтой нэг цэгийн үйлчилгээний систем ээр хангаж байна.

     1. Хангалттай туршлагыг эзэмшсэн эмнэлгийн мэргэжилтэн
     2. Нэг цэгийн системийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд тухайн өдөртөө хагалгаанд орж эмнэлгээс гарч болно.
     3. Бүтэн сайн өдөр ч гэсэн нэг цэгийн системээр хангах
     4. Сайтар онош ба хагалгааны дараа нэг цэгийн системээр хангана

  •  
  • 특화진료
   o Ионсей Барин эмнэлэг нугас нурууны эмчилгээ
     1. Хагалгааны бус аргаар эмчлэх арга
      - Тархины гадуур бүрхүүлийн мэдрэлийн хагалгаа
      - Тархины гадуур бүрхүүлийн дуран лазер хагалгаа
      - Өндөр давтамжын гол нугалмын хагалгаа
      - Пролутерафи
      - Булчин цочроох эмчилгээ
      - Биенээс гадна нөлөөлөх дамтамжаас эмчлэх арга
     2. Хагалгаагаар эмчлэх арга
      - Нарийн дурангаар диск авах хагалгаа
      - Хамгийн бага хатгалттай post fusion
      - Хиймэл диск суулгах
      - Нугасны хагалгаа

   Ионсей Барин эмнэлгийн үе мөчний эмчилгээ
     1. Хагалгааны бус аргаар эмчлэх арга
      - FIMS хийх арга
      - Биеэс гадна нөлөөлж байгаа давтамж
      - Градусын эмчилгээ
      - Дасгалын эмчилгээ
     2. Хагалгааны эмчлэх арга
      - Зөөлөн эдийн эсээр эмчлэх
      - Үе мөчний дурангийн хагалгаа
      - Хиймэл үений хагалгаа
      - Өвдөгний зөөлөн эдийг солих хагалгаа
      - Өвдөгний хиймэл үүсмэл зөөлөн эдийн эсийг солих хагалгаа
  • 홈페이지
   http://yonseibarun.com/
SNS
Facebook
tweeter