Жолоодлогын

Цэсний

Өнөөдрийн тухай мэдээлэл

Цаг агаар

Текст

Гансо-гүги йн нөхцөл бай дал

Байршлын нөхцөлүүд
 • Дээд зэргийн олон улсын саадгүй зорчих боломж тухайлбал Инчён болон Гимпу олон улсын онгоцны буудал

 • Хотын төв, онгоцны буудал руу саадгүй зорчих зам тээврийн төв

 • Онгоцны буудлаас 5 минутын зайд байрлах тусгай эмнэлэгүүдийн бүлэг

 • Олон улсын солилцооны шинэ төв Магок дүүргийн хөгжил

 • Гимпу олон улсын онгоцны буудлын шинэ загвар ба үүнийг дэмжиж буй хотын хөгжил

Эмнэлэгийн үйлчилгээний нөхцөлүүд
 • Тусгай эмнэлэгүүдийн төвлөрөл (Сөүлийн хоёр дахь хамгийн том)
 • Нуруу нугалам, нөхөн үржихүйн тал дээр мэргэшсэн өндөр чанартай анагаахын үйлчилгээ
 • Магокын Эвха эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн анагаах ухааны төвийн нээлт (1,000 гаруй эмнэлэгийн ор)
Соёл ба Аялал жуулчлалын нөхцөлүүд
Уламжлалт дорно дахины анагаах ухааны соёлынөлгий нутаг
Дорно дахины анагаах ухааны салбар, Солонгосын анагаах ухаанд гэгээнтэн хэмээн хүндлэгдсэн Хёжаны төрсөн нутаг
Соёлын эх сурвалжаар баян ба 'Хё жаны музей' болон 'зураач Жёон сёон-гүний урлагийн музей бий.
Янзбүрийнсонирхолтойаялалжуулчлалынэхүүсвэрүүдтэй
Дэлхийн зэрэглэлийн ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэн үүсгэн байгуулах (503 мянган㎡)
Гимпу олон улсын онгоцны буудлын музей болон 15 соёлын өвийг үүсгэн байгуулах
Аялал жуулчлалын таатай орчинг нэмэгдүүлэх
Сөүлийн баруун өмнөд хэсгийн шинэ худалдааны төв болж буй Гимпу онгоцны буудлын Lotte худалдааны төв, NC их дэлгүүр, Shinsegae их дэлгүүр Magok, г.м.
Сөүлийн гурав дахь том байрлах газар (зочид буудлын түвшинд)
 • Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэн

  <Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэн>

 • Shinsegae их дэлгүүр

  <Shinsegae их дэлгүүр>

 • Mayfield зочид буудал

  <Mayfield зочид буудал>

 • Хёжан музей

  <Хёжан музей>

SNS
Facebook
tweeter