Жолоодлогын

Цэсний

Өнөөдрийн тухай мэдээлэл

Цаг агаар

Текст

Төлөвлөсөн муж

Эмнэлэгийн аялал жуулчлалын ариун газар Гансогүд гайхамшгийг мэдрээрэй!

Төлөвлөсөн муж
Нэр
Сөүлийн гайхамшигт анагаахын тусгай бүс Гансо
Байрлал
Гунхан дэру, Гансо-ро, Гансо-гү, Сөүл (Талбай: 1,810,035м2)
Тусгай бизнес
Анагаахын аялал жуулчлалын бүлэг үүсгэж байгааг харуулсан төсөл болон анагаахын аялал жуулчлалын үндсийг тавих төсөл
Анагаахын аялал жуулчлалыг сэргээх төсөл, анагаахын аялал жуулчлалын хотыг үүсгэх төсөл
Дүрэмд үл хамаарах
Замын хөдөлгөөний хууль ба Үндэсний газар нутгийг төлөвлөх ашиглах тухай хууль
Хотын цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон бүсийн тухай хууль г.м
Гансоанагаахын тусгай бүсийн газрын зураг

Эмнэлэг + Соёл + Аялал жуулчлал   → Гайхамшигт анагаахын тусгай бүс

Гансоанагаахын тусгай бүсийн газрын зураг
SNS
Facebook
tweeter