Жолоодлогын

Цэсний

Өнөөдрийн тухай мэдээлэл

Цаг агаар

Текст

Сул эмнэлэг Гоо сайхан∙арьс

Эмчлэгч эмчийн мэдээлэл
 • На Ён Мү

  Захирал На Ён Мү
  Ионсей их сургуулийн анагаах ухааны их сургууль төгссөн. АУ-ны бакалавр
  Ионсей их сургуулийн анагаах ухааны их сургуулийн нөхөн сэргээх тасагт
  туслах профессор
  Инжэ АУ-ны их сургуулийн Ильсан пэг эмнэлгийн нөхөн сэргээх тасгийн
  туслах профессор
  Солонгосын спортын АУ-ны судалгааны ТУЗ-ын гишүүн
  Солонгосын хөл бөмбөгийн холбооны ажлын хэсгийн ахлагч
  LG Твинс Бэйсболын зөвлөх эмч
  Дунг-А Ильбугаас тодруулсан Спортын анагаах ухааны нэртэй эмч
  Ионсей их сургуулийн АУ-ны профессор
  Солонгосын Гольф сургуулын профессор
 • Юү Тэ Вон

  Эмнэлгийн захирал Юү Тэ Вон
  Ионсей их сургуулийн АУ-ны сургуулийг төгссөн
  Ионсей их сургуулийн АУ-ны магистр
  Шинчун Северанс эмнэлгийн нөхөн сэргээх эмнэлгийн мэргэжлийн эмч
  Улсын нөхөн сэргээх төвийн нөхөн сэргээх тасгийн эрхлэгч
  Юунин Северанс нөхөн сэргээх тасгийн эрхлэгч
  Одоо булчингийн өвчин судлалын судалгааны газар
  Одоо Солонгосын нөхөн сэргээх судалгааны группын гишүүн
  Одоо тогоор эмчлэх холбооны гишүүн
  Одоо Ионсей их сургуулийн АУ-ы их сургуулийн проффессор
 • Паг Ги Хон

  Дэд захирал Паг Ги Хон
  Гэр бүлийн анагаах ухаан, спортын анагаах ухаан, хөгшрөлтийн эсрэг, хөгшрөлтийн анагаах ухааны мэргэжлийн эмч
  Ханян их сургуулийн анагаах ухааны их сургууль төгссөн
  Солонгосын Биеийн тамирын дээд сургуулийн ердийн магистрийн дасгалын магистр
  Пучонжүнмүн Анагаах ухааны их сургуулийн Бүнданча эмнэлгийн өрхийн эмчийн тасгийн профессор
  Пучонжүнмүн АУ-ны их сургуулийн Бүнданча эмнэлгийн нэгдсэн эрүүл мэндийн шинжилгээний төвийн туслах дарга
  Пучонжүнмүн АУ-ны их сургуулийн Бүнданча эмнэлгийн ердийн шинжилгээний төвийн дарга
  Пучонжүнмүн АУ-ны их сургуулийн Дэчэ анагаах ухааны судалгааны төв гэгвон судалгааны гишүүн
  Солонгосын спортын АУ-ны судлалын гишүүн болон спортын анагаах ухааны салбарын мэргэжлийн эмч
  Солонгосын хөгшрөлтийн эсрэг нэгдэлийн гишүүн болон хөгшрөлтөөс хамгаалах мэргэжлийн эмч
 • Их Сон Хи

  Үзлэг хариуцсан дарга Их Сон Хи
  Ива эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн АУ-ы их сургуулийг төгссөн
  Америк эмчийн улсын шалгалтанд тэнцсэн
  Ажү их сургуулийн эмнэлэг нөхөн сэргээх тасгийн мэргэжлийн эмчийн сургалт
  Ажү их сургуулийн АУ-ны их сургууль магистр
  Ажү их сургуулийн АУ-ны их сургуулийн доктор
  Чоншим олон улсын эмнэлгийн нөхөн сэргээх тасгийн тасгийн эрхлэгч
  Юнайтад эмнэлгийн нөхөн сэргээх тасгийн захирал
  Солонгосын нөхөн сэргээх судалгааны багийн гишүүн
  Тогоор оношлох анагаах ухааны судалгааны багын гишүүн
  Солонгосын спортын анагаах ухааны судалгааны багийн гишүүн
  Настай хүмүүсийн анагаах ухааны судалгааны багийн гишүүн
 • Чүэ Сөн Ху

  Эмчилгээн хариуцсан эрхлэгч Чүэ Сөн Ху
  Ионсей их сургуулийн АУ-ны их сургуулийг төгссөн
  Ганнам Северанс эмнэлгийн нөхөн сэргээх тасгийн мэргэжлийн эмч
  Росксүжи эмнэлгийн нөхөн сэргээх тасгийн эрхлэгч
  Харвардсүжи эмнэлгийн нөхөн сэргээх тасгийн эрхлэгч
 • Им Хён Тэ

  Үзлэг хариуцсан эрхлэгч Им Хён Тэ
  Ионсей их сургуулийн АУ-ны их сургуулийг төгссөн
  Ионсей их сургуулийн АУ-ны их сургуулийн АУ-ны сургуулийн магистр
  Вонжү Христчин эмнэлгийн нөхөн сэргээх тасгийн мэргэжлийн эмч
  Харвард Усандунгтан эмнэлгийн нөхөн сэргээх тасгийн эрхлэгч
  Солонгосын нөхөн сэргээх судалгааны багийн гишүүн
SNS
Facebook
tweeter