Жолоодлогын

Цэсний

Өнөөдрийн тухай мэдээлэл

Цаг агаар

Текст

Мёнжиндан дүрс оношлогооны эмнэлэг Эрүүл мэндийн шинжилгээ

Эмчлэгч эмчийн мэдээлэл
 • Bae Min-залуу

  Эмнэлгийн дарга Bae Min-залуу
  Жоннам их сургуулийн Анагаах ухааны дээд сургуулийг дүүргэсэн
  Себеранс эмнэлэг
  Одоо Мёнжиндан радиологийн эмнэлгийн дарга
  Радиологийн мэргэжлийн эмч
  Зүрхний радиологийн нийгэмлэгийн даатгалын захирал
  Бамбай булчирхайн радиологийн нийгэмлэгийн гишүүн
  Мэдрэлийн радиологийн нийгэмлэгийн гишүүн
  Хөхний радиологийн нийгэмлэгийн гишүүн
  Цээжний радиологийн нийгэмлэгийн гишүүн
  Хэвлийн радиологийн нийгэмлэгийн гишүүн
 • Жон Хун Жин

  Орлогч дарга Жон Хун Жин
  Радиологийн мэргэжлийн эмч
  Ильсан Пэйг эмнэлэгт эмч
  Солонгосын радиологийн нийгэмлэгийн гишүүн
 • И Жин Хён

  Орлогч дарга И Жин Хён
  Ёнсэй их сургуулийн Анагаах ухааны дээд сургуулийг дүүргэсэн
  Ёнсэй их сургуулийн Анагаах ухааны төгсөлтийн дараах сургуулийн магистр
  Хоол боловсруулах эрхтний мэргэжлийн эмч
  Хоол боловсруулах эрхтний дурангийн эмч
  Ёнсэй их сургуулийн Анагаах ухааны дээд сургуулийн дотрын тасгийн туслах багш
  Северанс эмнэлэг(Шинчун) эмч
  Эрүүл мэндийн даатгалын газар, Ильсан эмнэлгийн эмч
  Ёнсэй SK эмнэлэгт дотрын тасгийн дарга
  Меди Муа эмнэлгийн дотрын тасгийн дарга
 • Жу Сэ Хи

  Эмнэлгийн орлогч дарга Жу Сэ Хи
  Ёнсэй их сургуулийн Анагаах ухааны дээд сургуулийг дүүргэсэн
  Шинчун Себеранс эмнэлэгт эмч
  Дотрын эмчийн зэрэгтэй
  Хоол боловсруулах эрхтний дурангийн эмч
  Самсунг Сөүл эмнэлгийн Хоол боловсруулах эрхтний эмч
  Солонгосын хоол боловсруулах эрхтний дурангийн нийгэмлэгийн гишүүн
  Солонгосын дотоод шүүрлийн нийгэмлэгийн гишүүн
 • Ким Дун Гён

  Орлогч дарга Ким Дун Гён
  Мэдрэлийн тасгийн эмч
  Электромиографийн эмч
  Сөүлийн их сургуулийн эмнэлгийн клиник багш
  Солонгосын М эдрэлийн шинжлэх ухааны нийгэмлэгийн гишүүн
  Солонгосын толгой өвдөлтийн нийгэмлэгийн гишүүн
  Солонгосын клиник мэдрэлийн физиологийн нийгэмлэгийн насан туршийн гишүүн
  Солонгосын мэдрэл булчингийн өвчингийн гишүүн
  Солонгосын өвдөлт, мэдрэлийн нийгэмлэгийн гишүүн
 • Ан Жон Хи

  Эмнэлгийэ орлогч дарга Ан Жон Хи
  Корей их сургуулийн Анагаах ухааны дээд сургуулийг дүүргэсэн
  Корей их сургуулийн Анам эмнэлгийн Эмэгтэйчүүдийн эмч
  И Ён Сүн эмнэлэгт тасгийн дарга
  Гандун Миз эмэгтэйчүүдийн эмнэлэгт хэлтсийн дарга
  Еэйна эмэгтэйчүүдийн эмнэлэгт тасгийн дарга
  Еэин эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн дарга
  Солонгосын эмэгтэйчүүдийн эмч нарын нийгэмлэгийн гишүүн
  Эмэгтэйчүүдийн ЭХО-ны нийгэмлэгийн гишүүн
  Эмэгтэйчүүдийн ба цэвэршилтийн нийгэмлэгийн гишүүн
SNS
Facebook
tweeter