Жолоодлогын

Цэсний

Өнөөдрийн тухай мэдээлэл

Цаг агаар

Текст

Сури эмнэлэг чих хамар хоолойн тасаг

Basic information
  기본정보
  • 진료과목

   Чихний өвчний эмчилгээ
   [Сонсголын бэрхшээл, чих шуугих, чихний гажиг(чихний гадна тал/нарийсал), дунд чихний үрэвсэл, толгой эргэх, менерийн өвчин, дотор чихний үрэвсэл, дотор муухайрах, төрөлхийн холестеатома, чихний бусад өвчин]


   <Хэтийн төлөв>
   "Энэ дэлхийн чихний өвчтэй бүх хүмүүсийн ирэхийг хүсдэг эмнэлэг болох"

   <Гол үнэ цэнэ>
   Нэгдүгээрт, дээд зэргийн түвшний эмчилгээг хийхийг эрхэмлэнэ
   Хоёрдугаарт, дээд зэргийн эмчилгээний орчин үйлчилгээгээр хангана
   Гуравдугаарт, хэнийг ч ялгалгүй үйлчлэх эмнэлэг болохын тулд дээд зэргээр хичээнэ

   Сури эмнэлэг(Soree Ear Clinic) нь чихтэй холбогдох сонсгол, эквилибриум тэрчлэн хэл яриаг нөхөн сэргээх зэрэг чихний бүх төрөлд дээд зэргийн түвшний эмнэлгийн үйлчилгээг үзүүлж дотоодын төдийгүй гадаадын өвчтнүүд мэргэжлийн эмчилгээг авахын тулд зорин ирдэг олон улсад нэр нь танигдсан эмнэлэг юм.

   Жил бүр хиймэл кохлеар имплантийн салбарт дэлхийн чанартай эрдэмтэд оролцдог <Сури олон улсын хиймэл кохлеар имплантийн симпозиум> зохиох зэргээр клиник судалгаа сургалтын салбарт ч дотоодод манлайлах үүрэгтэй байна

   "Яаж чихний өвчнийг эмчлэхэд дээд зэргээр хичээж чадах уу…"

   Сури эмнэлэг нь бүгдэд амласан хэтийн төлөв гол үнэ цэнийг голчлон зорилгодоо хүрэхийн тулд дээд зэргээр хичээж байна.үргэлж талархалтайгаар хөгжих болно.Баярлалаа.

  • 시설현황
   Байгууламж
   • B1: Эмч нарын судалгааны өрөө
   • 1F: Бүртгэх, сонсгол шалгах өрөө, сонсох төхөөрөмжний төв, сонсгол галерей
   • 2F: Үзлэгийн өрөө, эрчимт эмчилгээний өрөө, CT зураг авах өрөө, дотор муухайрах өвчний шинжилгээ хийх өрөө 1
   • 3F: Мэс заслын өрөө, дотор муухайрахыг шинжлэх өрөө2, Live Surgery ажиглах өрөө, семинарын өрөө
   • 4F: Хэвтэх өрөө, өвчтний амрах заал
   • 5F: Хэвтэх өрөө(VIP), хөгжимт эмчилгээний өрөө, тоглоомын өрөө
   • 6F: Хэлний эмчилгээний өрөө, сонсголын шинжилгээ хийх өрөө, хиймэл кохлеар имплантын өрөө
  • 특화진료
   Чихний өвчний мэс засал болон хяналт
   • Гадна чихний нээлттэй мэс засал, хиймэл кохлеарын имплантын мэс засал, EASㆍHybrid хиймэл кохлеарын имплантын мэс заслын өрөө
   • Ясаар дуу дамжуулах имплант/BAHA, дунд чихний имплант, дунд чихний архаг үрэвслийн мэс засал
   • Хэнгэрэг/хэнгэрэгний тогтолцоог сэргээх мэс засал, сонсголын яс нөхөн сэргээх мэс засал, тимпанопластик мэс засал/Stapedo зэрэг чихний өвчний үед хийх мэс засал
   • Хиймэл кохлеарын имплант, сонсголын төхөөрөмж суулгах

   Сонсголын шинжилгээ
   • Сонсголын шинжилгээ, дунд чихний шинжилгээ, хэнгэргийн хөдөлгөөнㆍчихний тест, чих шуугих өвчтний шинжилгээ, TEN TEST(Dead Region шинжилгээ)

   Чихний өвчний шинжилгээ
   • Нялх бага насны хүүхдийн резидуал сонсголын шинжилгээ, дөнгөж төрсөн хүүхдийн шинжилгээㆍтусгай шинжилгээ, сонсголын бэрхшээлийг оношлох шинжилгээ, дотор муухайрах шинжийг оношлох шинжилгээ, нэг талын сонсголын бэрхшээлийн шинжилгээ, хэсэгчилсэн сонсголын бэрхшээлийн шинжилгээ

   Ортез зүүлтийн шинжилгээ
   • Ортез хэрэглээ ямар болохыг шинжлэх, хиймэл кохлеар имплант суулгацын шинжилгээ, ясанд туршилт зүүлгэлтийн шинжилгээ, крос сонсголын аппаратын шинжилгээ

   Вестибулар функцийн тест
   • Вестибулар функцийн нэгдсэн тест, вестибулар функцийн скрининг шинжилгээ, толгой эргэх өвчний шинжилгээㆍдавтан шинжилгээ, сонсголын мэдрэлийн шинжилгээ

   Сонсголын тусгай шинжилгээ
   • ABR шинжилгээ, EP шинжилгээ, ASSR шинжилгээ, VEMP шинжилгээ, HearLab, электрокохлеографийн шинжилгээ

   Хоёр чихний үйл ажиллагааны шинжилгээ
   • Дуу чимээний байдлын сонсголын шинжилгээ, чиглэл ялгах чадварын шинжилгээ

   Нөхөн сэргээх эмчилгээ
   • Хэл ярианы эмчилгээ, хөгжимт эмчилгээ, сонсголын шинжилгээний сургуулилт(нялх, бага насны хүүхдийн сонсголын шинжилгээний сургуулилт, нялх бага насны хүүхдийн хүүхдийн хиймэл кохлеарын имплант, нялх бага насны хүүхдийн сонсголын аппаратㆍкохлеар имплант зохицлын шинжилгээний сургуулилт)
  • 홈페이지
   www.soreeearclinic.com
SNS
Facebook
tweeter