Жолоодлогын

Цэсний

Өнөөдрийн тухай мэдээлэл

Цаг агаар

Текст

Гансосунду эмнэлэг Бүдүүн, шулуун гэдэсний тасаг

Basic information

병원 전경1 큰 사진

 • 병원 전경1
  기본정보
  • 진료과목

   Бүдүүн шулуун гэдэсний мэс заслын тасаг, Ердийн дотрын тасаг, Хоол боловсруулах дотрын тасаг, Цусны эргэлтийг сайжруулах дотрын тасаг


   Гансо сунду эмнэлэг нь 30 жилийн уламжлалаараа бахархдаг Сөүл Сунду эмнэлгийн салбар эмнэлгээр Сунду группийн дотооддоо 5 эмнэлэг, гадаадад 1 эмнэлэг байдаг.

   Сөүл Сунду эмнэлэгт ажиллаж байсан бүдүүн гэдэсний өвчин(цагаан мах эргэх, бүдүүн гэдэс шархлах, бүдүүн гэдэснээс цус гарах г.м) холбоотой эмнэлгийн ажилтнууд бүдүүн гэдэсний эмчилгээ хийдэг эмнэлэг юм.


   Бүдүүн гэдсээр ч барахгүй сүүлийн үеийн дурангийн тоног төхөөрөмжөөр дамжуулан бүдүүн гэдэсний хавдрыг оношлохын тулд бүдүүн гэдэсний дуран шинжилгээг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд, бүдүүн гэдэсний хавдрын онош тогтоогдсон тохиолдолд тухайн үед даруй хавдрыг эмчилж, эмчлэхэд хүнд байдалд хүрсэн тохиолдолд даруй Сөүл Сунду эмнэлэг болон 3 дахь эмнэлгийн байгууллагад эмчилгээг хийлгэж болох системийг бүрдүүлээд байна.

   Монголын SSM(Seoul Seniors Mongolian)-тэй хамтран ажилласнаар дамжуулан гадаадын өвчтөнийг хүлээн авахын тулд тууштай үйл ажиллагааг явуулж байгаа бөгөөд, Сөүл Сунду эмнэлэгтэй хамт холбож Монгол өвчтөнийг үргэлжлүүлэн хүлээн авсар байна.

  • 시설현황
   Төв : Дурангийн төв, Нэгдсэн эрүүл мэндийн шинжилгээний төв
   Эмнэлгийн орны тоо : Нийт 89 ор (дээд зэрэглэлийн 34 ор, ердийн 55 ор)
   Хагалгааны өрөөний тоо : Нийт 4 өрөө
   Машин зогсоол : 60 машин зогсох боломжтой
  • 특화진료
   Бүдүүн шулуун гэдэсний өвчтөний клиник
   • Ер нь эмчлэгдэхэд хэцүү хавсарсан эмчилгээ, цагаан мах эргэх, шулуун гэдэсний цоорол г.м-ийн эрсдэл өндөртэй хагалгаа боломжтой бөгөөд, шулуун гэдэстэй холбоотой үзлэг болон эмчилгээ боломжтой
   • Эмэгтэйчүүдийн клиникийг явуулж байгаа бөгөөд, эмэгтэйчүүдийн шулуун гэдэсний өвчин болон өтгөн хаталтын талаар санаа зовнилийг шийдвэрлэж өгөх боломж бүрдээд байна.

   Дурангийн төв(ходоод + бүдүүн гэдэс)
   Сөүл Сунду эмнэлэгт олон жилийн турш хэрэгжүүлсэн туршлагаа болгон анхан үеийн хавдрыг оношлон эмчлэх(удаан хугацаанд хавдар нь жаахан удсан тохиолдолд Сөүл Сунду эмнэлгээс яаралтай эмчилгээ авахад нь туслана) бөгөөд бүдүүн гэдэсний дуран хийх тохиолдолд One step –ээр ургацагыг авах (бүдүүн гэдэсний дурангийн үед ургацаг илрэх тохиолдолд шууд таслах)

   Өтгөн хатах клиник, эвэрхийний клиник, үрэвсэлийн шинжтэй гэдэсний клиник
   Улсын эрүүл мэндийн шинжилгээ(улсын байгууллага(ажилчид) Шинжилгээ)
  • 홈페이지
   http://www.gsongdo.com
SNS
Facebook
tweeter