Жолоодлогын

Цэсний

Өнөөдрийн тухай мэдээлэл

Цаг агаар

Текст

Силлуам нүдний эмнэлэг Жү Нүдний тасаг∙Чихний тасаг

Basic information

병원 전경1 큰 사진

 • 병원 전경1
 • 병원 전경2
  기본정보
  • 진료과목

   Нүдний тасаг, Дотрын тасаг

   Эрүүл мэнд Нийгмийн Хамгааллын Яам Нүдний мэргэжлийн эмнэлэг гэж хүлээн


   Эмнэлгийн албан ёсны хуулийн этгээд болох Силоам нүдний эмнэлэг нь Солонгосын сүмүүдийн 100 жилийн ойн дурсгалд байгуулагдсан нүдний мэргэжлийн эмнэлэг юм. Есүс Христийн бусдыг хайрлах сэтгэл ба эмчилгээний сэтгэхүйг дуурайн, улсын хэмжээнд харж чадахгүй харааны бэрхшээлтэй хүмүүсийн сүнсний нүд ба махан биеийн нүдийг хайраар эмчилж, тусламж үзүүлж байгаа хүмүүсийн тусламжаар хайрын үнэ төлбөргүй нүдний үзлэгээр дамжуулан маш сайн хамгаалах бөгөөд харааг сайжруулах хагалгаагаар 3 хүнд тунгалаг гэрэл харуулахын тулд байгуулагдсан.

   Силоам нүдний эмнэлэг нь 4 эмнэлэгтэй. Гансогү Дөнчун донг-д эмнэлэг ба Силоам нүдний эмнэлэг нүдний төв, тэгээд 46 хүний суудалтай лимүзн автобусанд бүрэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг байрлуулсан хөдөлгөөнт Силоам эмнэлэг ба Хятадын Ёнбёны Силоам эмнэлэг байдаг. 4 байгууллага нь дотоодоор барахгүй Хойд Солонгос ба Ази, Африк ба Өмнөд Америк хүртэл хайрын үнэ төлбөргүй нүдний эмчилгээгээр дамжуулан урьдчилан сэргийлж нүдийг сайжруулах хагалгаагаар гэрлийг олж өгөн дэлхий рүү хандсан хайрыг илэрхийлж байдаг эмнэлэг юм. Силоам нүдний эмнэлэг нь Ионсей их сургуулийн Северанс эмнэлгтэй эх хүүхдийн харилцаатай сургалтын эмнэлгээр эмнэлгийн мэргэжилтэн нь нүдний мэргэжлийн эмч 9, Дотрын мэргэжлийн эмч 1, сургалтын 4 эмчийг оролцуулан 100 гаруй ажилчид өглөө бүр Бурханд чимээгүй цаг хийж, эмчилгээгээ эхэлдэг.

  • 시설현황
   Газар болон хэмжээ : 2,012㎡ / 9,304㎡
   Өвчтөний орны тоо : Нийт 50 ор(дээд зэрэглэлийн 7ор, ердийн 43 ор)
   Хагалгааны өрөөний тоо : Нийт 5 өрөө
   Машины зогсоол : 71 машин зогсох боломжтой
  • 특화진료
   Бэгнэжан төв нь одоо хамгийн сүүлийн нүдний нүдийг нарийн мэдрэмжээр оношлож чадах тоног төхөөрөмж ба ЭХО Юүхуа хагалгааны тоног төхөөрөмж ойролцоо зай болон үнд сэн байрандаа бүгдийг шийдвэрлэж чадах болор цайх хагалгааг хийж байна.

   Нүдний угийн хагалгаа нь нүдний торлог бүрхэвчийн хагалгаа мөн жижиг зүсэлтээр шилэн бие авах хагалгааг хийж байгаа ба нүдний бүтцийн өөрчлөлт, нүдний торлог бүрхэвчээс салгах 2дахь удаагийн хиймэл линзийг тогтоох хагалгаа зэрэг бүх хагалгааг хийж байна.

   Lasik төвийн зөвлөх эмчтэй 1:1 зөвлөгөөгөөр дамжуулан өвчтөний хүсэлтийг тусгах бөгөөд, 2 нүдний хоорондохыг нарийн аппаратаар тогтоож, холын хараанаас ойрын хараа хүртэл аюулгүй аргыг сонгож lasik хагалгааг хийж байна.
  • 홈페이지
   http://www.siloam.co.kr
SNS
Facebook
tweeter